Skip to content

Yhdistyksen historia

Alahärmän Reserviläiset ry – 60-vuotishistoriikki

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Alahärmän kunnantalolla 13. päivänä huhtikuuta 1962. Saapuvilla oli tällöin kuusi (6) aktiivista reservin aliupseeria. Tilaisuudessa oli läsnä myös Etelä-Pohjanmaan Reserviupseeripiirin ja Aliupseeripiirin toiminnanjohtaja everstiluutnantti Veikko Vallas, joka selosti reservinaliupseeriyhdistyksen tarkoitusta ja toiminnan suuntaviivoja. Mainittuna ajankohtana paitsi perustettiin yhdistys ”Alahärmän Reservinaliupseerit ry”, myöskin hyväksyttiin yhdistyksen säännöt ja valittiin ensimmäinen johtokunta. Todettakoon, että yhdistyksen johtokunnan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Alahärmän kunnanvaltuuston pitkäaikainen puheenjohtaja Kustaa Karkaus ja johtokuntaan tuli myös kunnansihteeri Väinö Risikko. Kyseiset herrat olivat tuolloin pitäjän keskeisimpiä vaikuttajia, mikä ilmentänee osaltaan perustetun yhdistyksen nauttimaa arvostusta.

Yhdistyksellä on ollut vuosien saatossa yksitoista (12) puheenjohtajaa, joista nykyinen puheenjohtaja, Osmo Myllykoski, on toiminut tehtävässä vuoden 2018 alusta. Kun yhdistyksen ikä (60) jaetaan puheenjohtajien määrällä, saadaan pestin keskiarvoksi viisi (5) vuotta. Se ilmentää sitoutumista tehtävään. Yhdistyksen jäsenmäärä lähenteli alkuvuosikymmeninä parhaimmillaan 300. Silloin jäsenhankintakampanja oli lähes jatkuvaa. Viimeisen vuosikymmenen aikana jäsenmäärä on pysytellyt 60 jäsenen tuntumassa. Yhdistyksen rinnalle perustettiin vuotta myöhemmin (4.2.1963) naisosasto, joka toimi aktiivisesti vielä 1990-luvun alkupuolella.

Alahärmän Reserviläiset ry järjesti alusta alkaen erilaisia kisoja; kunto- ja harjoitusammuntoja, sotilasotteluja sekä ampumasuunnistuskisoja ihan SM-tasolla asti. Todettakoon, että viimemainitussa lajissa on saavutettu myös SM-mitaleja, joita ovat tuoneet Olavi ja Jorma Hanhimäki (isä ja poika) sekä Erkki Porre ja Matti Rinta-Hiiro, joka kunnostautui vuosikausia myös erilaisten kisojen organisoijana. Paikallistasolla on järjestetty viime vuosiin saakka pistooliampumajuoksu- ja -ampumahiihtokisoja poliisien, upseerien ja aliupseerien kesken. Viimeisimpiä urheilullisia meriittejä ovat hyvät sijoitukset tarkka-ampujakisoissa Pekka Alaviitalan toimesta. Edelleen yhdistyksen Ilkka Vainio saavutti hopeaa Reserviläisliiton golf-kisoissa 2013.

Yhdistykselle tärkeitä tapahtumia ovat kautta historian olleet myös erilaiset maanpuolustus- ja isänmaalliset juhlat, joissa on oltu mukana laajalla rintamalla sekä järjestelyissä (mm. kunnianosoitukset sankarihaudoilla) että osanottajina. Edelleen järjestysmiestehtävät Härmälääset Häjyylyt -tapahtumassa ja Härmän Joulu – joululehden tekoon osallistuminen (ilmoitusmyynti) ovat olleet vuotuisia tehtäviä vuosikymmeniä. Viimeisimpiä aktiviteetteja on avantouinnin pyörittäminen talvilauantaisin (kohta 30 vuotta). Yhdessä MPK:n kanssa on järjestetty yövaelluksia, reserviläispyöräilyjä ja vappusoutuja Lapuanjoella (useimmiten välillä Poutun pohjapato – Liinamaan silta). Joskus on soudettu pidemmällekin Alahärmään.

Merkkipaaluja yhdistyksen historiassa ovat olleet edellä mainitun perustamisen lisäksi muun muassa:

  • Oman lipun ja viirin saanti vuonna 1982 yhdistyksen täyttäessä 20 vuotta. Lipun lahjoitti yhdistyksen naisosasto.
  • Tontin vuokraus Haaruksesta Alahärmän kunnalta ja saunamökin, ”Jämämajan”, rakentaminen sille (v. 1991). Tämä mahdollisti vuonna 1995 em. avantouinnin järjestämisen aloittamisen. Alusta saakka ovat lähinnä johtokunnan jäsenet lämmittäneet avantosaunaa lokakuusta huhtikuuhun talvilauantaisin. Myöhemmin (vuonna 2008) tontti lunastettiin omaksi, jopa hieman vuokra-aluetta isompana.
  • Avantouinnin ”kysynnän” kasvaessa rakennettiin tontille uusi sauna ja varastorakennus. Majoitus- ja saunatiloja vuokrataan myös ulkopuolisille. Kiinteistöt pyritään myös pitämään huippukunnossa ja turvallisina, muun muassa vuonna 2016 uusittiin saunaan kiuas ja savupiippu.
  • Yhdistyksen nimen muuttaminen Alahärmän Reserviläiset ry:ksi ja aliupseerius-vaatimuksen poistaminen säännöistä vuonna 1999.
  • Piirin ”Vuoden aliupseeri” vuonna 1989´oli yhdistyksemme Kauno Perkiömäki.
  • Vuodesta 2014 on yhdistyksen keskeisimmästä toimielimestä, johtokunnasta, on sääntömuutoksen myötä ryhdytty käyttämään hallitus-nimikettä. Toimielimeen on viimeiset vuosikymmenet kuulunut puheenjohtaja ja yhdeksän (9) jäsentä.
  • Vuodesta 2015 alkaen on yhdistyksen toimintaa voinut tutustua perinteisen printtimedian lisäksi sen kotisivuilla sekä facebookissa.
  • Koronarajoitukset rajoittivat yhdistyksen toimintaa erityisesti avantouinnin osalta. Tiukimpina aikoina saunaa ei lämmitetty perinteisesti yhdistyksen toimesta, mutta asiakkaat saivat käyttää palvelua omatoimisesti. Tien saunalle sekä polttopuuhuollon yhdistys piti kuitenkin kunnossa.

Viimeisin suuri ponnistus yhdistyksellä on ollut pistooliampumaradan rakentaminen vuokratontille Haarukseen oikein EU-hankkeena vuodesta 2010 alkaen. Tämä projekti Lieder-hankkeena päättyi vuoden 2013 lopussa, mutta rataa on senkin jälkeen paranneltu lähes vuosittain, muun muassa turvavallia korottamalla. Radalla on järjestetty kisoja lähinnä Alahärmän Reserviupseerikerhon kanssa. Myöskin johdettuja ammuntoja jäsenistölle on järjestetty. Tällöin on ollut mahdollisuus käyttää myös yhdistyksen aseita. Ampumarata sijaitsee varsin lähellä yhdistyksen päämajaa, Jämämajaa. Harrastustoiminta jäntevöitynee edelleen, kun yhdistykselle on koulutettu oma ampuma-asekouluttaja.

Tässä oli vain pintaraapaisu juhlivan yhdistyksen historiasta. Monessa ollaan oltu mukana ja ollaan edelleen.

Alahärmässä 01.11.2022
Toimeksi saaneena…………..
Raimo Peltola
rahastonhoitaja, evp
johtokunnassa neljännesvuosisata